Product image
  • Laddar

Extra kraftigt elslutbleck Solid 131, 5131, 5331, 8131

Extra kraftigt elslutbleck Solid 131, 5131, 5331, 8131

Tuotetiedot
Tuotekuvaus
Tuotekuvaus

De har en extremt hög brythållfasthet och tål slitage mycket bra och är därför lämpade för daglåsning i skalskydd, entréer, grindar och övriga högfrekventa dörrar. Funktion: Rättvänd funktion (131, 5131, 8131) innebär att elslutblecket är låst i strömlöst läge. Omvänd funktion (331, 5331, 8331) innebär olåst vid spänningsbortfall.För att lås och elslutbleck ska bibehålla sina egenskaper måste dörrspringan vara 3 mm +/- 1 mm. För att höja säkerheten ytterligare rekommenderar vi kopplande behör Solid 827 KB. Assas rättvända elslutbleck 131, 5131 är typgodkända för montage i brandklassade dörrar i högst klass A60/E60 och EI60. De uppfyller kraven i 2 § 2 BVL och Boverkets byggregler (BBR) "skydd mot spridning mellan brandceller" 5:6214. Godkännandet förutsätter att elslutblecket blir strömlöst antingen via impuls från ett centralt brandlarmsystem eller via separata rök- eller värmedetektorer som, om det inte är uppenbart obehövligt, skall vara monterade på var sida dörren. Egenskaper: Rättvänd funktion, Typgodkänt för dörrigenhållning i brandcellsdelande dörr i högst klass E/EI60. Garanterar öppning trots listtryck på 250N (25 Kg). Brythållfasthet 15 kN (1500 Kg). Försett med skaksäkring för ökad säkerhet. Kan erhållas med mikrobrytare. Låskolvskontakt (5131). Låskolvs- och ankarkontakt (8131). Omvänd funktion, Brythållfasthet 7,5 kN (750 Kg). Garanterar öppning trots listtryck på 5 kN (500 Kg). Dörrigenhållande kraft i olåst läge 40 N (4 Kg) Kan erhållas med mikrobrytare. Låskolvskontakt (5331). Låskolvs- och ankarkontakt (8331).

Ominaisuudet
Ominaisuudet
ETIM-luokituskoodi
EC003118
Päämateriaali
Teräs
Tuotteet
Noutaa artikkelitiedot